Ffôn: + 44 07871 145407
english

Llyfrau a phrintiau cain:
cynghanedd celf a chrefft

Crefftwyr ac artistiaid yn defnyddio technegau traddodiadol i greu llyfrau hardd.

Mae'ch basged yn wag

Map y safle


Catalog a Siop

An ABC Tour of France

Byron Rogers: The Lost Children

Costau cludiant

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales

Disgowntiau ar gael

Eirene: A Tribute

Emynau Morgan Rhys

Emyr Humphries: Welsh Time

George Herbert: Sundrie Pieces

Goethe: Poems

Gwasg Gregynog: A Descriptive Catalogue

Gwendolin
A new study of the only typeface to be designed specifically for the Gregynog press

Gwyddau yng Ngregynog / Geese at Gregynog

Harry Brockway: The Story of Heledd

Hwiangerddi Owen M.Edwards

Intimate Leaves from a Designer's Notebook

Inwards Where All the Battle Is

John Ormond: Cathedral Builders

Kyffin Portfolio - Chwech print o doriadau leino gwreiddiol gan Syr Kyffin Williams

Kyffin: A Celebration

Llyfr Ruth

Mapping Golgotha: Letters and Poems of Wilfred Owen

Printiau o Mapping Golgotha

Of A Feather

Pennant and his Welsh landscapes
Golygwyd gyfrol hon gan Gwyn Walters, ac ef hefyd luniodd y Rhagymadrodd iddi. Fe’i darluniwyd gyda 20 graflun pren wedi’i creu gan Rigby Graham, a dyluniwyd y gyrol hardd hon gan Robert Meyrick. Naturiaethwr a hynafiaethwr oedd Thomas Pennant (1726 – 1798), gŵr deithiodd ac a gofnododd yn eang ac a oedd yn uchel iawn ei barch ymysg ei gyfoedion.

Princes and Castles
Limited edition Essay by J. Beverley Smith

Printiau gan Colin See-Paynton o 'Geese at Gregynog'

Printiau o 'Pennant and his Welsh landscapes'
Printiau unigol o'r llyfr.

Social Hymns - A Selection in Celebration of Robert Owen

The Afanc King and the Sons of Teyrnon

The Book of Ruth

The Pleasant History of Lazarillo de Tormes

The Red Badge of Courage

The Romantics in Wales - an Anthology

The Special Bindings of Gwasg Gregynog

The Texture of the Universe
A new collection of the writings of Thomas and Henry Vaughan

The Twelve / Y Deuddeg

W.H.Davies: The Lovers' Song-Book

Walt Whitman: Wrenching Times

Cysylltwch â Gwasg Gregynog
Sut i gysylltu â Gwasg Gregynog - ffôn, e-bost, post, lleoliad.

Elusen Gwasg Gregynog - nod ac amcanion yr elusen

Gwasg Gregynog - yr hyn ydym a phwy ydym

Staff a Chyfarwyddwyr

Hafan

Hanes Gregynog Press a Gwasg Gregynog

Hawlfraint

Newyddion o Wasg Gregynog
Newyddion o Wasg Gregynog

Presenoldeb Gwasg Gregynog yn yr Eisteddfod 2009
Manylion am bresenoldeb Gwasg Gregynog yn Eisteddfod 2009

Polisi preifatrwydd

Termau ac amodau gwerthu

Traddodiadau Byw - ein technegau argraffu a'r offer


52 tudalen