Ffôn: + 44 07871 145407
english

Llyfrau a phrintiau cain:
cynghanedd celf a chrefft

Crefftwyr ac artistiaid yn defnyddio technegau traddodiadol i greu llyfrau hardd.

Mae'ch basged yn wag

Catalog

Cynigir nifer o ddisgowntiau. Gweler y dudalen disgownt am fwy o fanylion.

manylyn o  Kyffin Portfolio

Kyffin Portfolio

Six prints from original linocuts by Sir Kyffin Williams R.A.

Chwech print o doriadau leino gwreiddiol gan Syr Kyffin Williams R.A.

Dangos delweddau o'r printiau unigolDangosir: Printiau       Dangos: Llyfrau   Dangos: Amrywiol   
Prints from 'Pennant and his Welsh landscapes' manylion
Gwyddau yng Ngregynog / Geese at Gregynog manylion
An ABC Tour of France manylion
Harry Brockway: The Story of Heledd manylion
Kyffin Portfolio manylion
Prints from 'Mapping Golgotha' manylion