Ffôn: + 44 07871 145407
english

Llyfrau a phrintiau cain:
cynghanedd celf a chrefft

Crefftwyr ac artistiaid yn defnyddio technegau traddodiadol i greu llyfrau hardd.

Mae'ch basged yn wag

Preifatrwydd a diogelwch ar wefan Gwasg Gregynog


Diogelwch

Mae cardiau credyd yn cael eu prosesu ar y wefan hon drwy wasanaeth cwmni Paypal gan ddefnyddio eu cyfrifiaduron diogel. Nid yw Gwasg Gregynog yn derbyn manylion eich cerdyn credyd.

Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Ni fydd Gwasg Gregynog yn trosglwyddo eich manylion personol i drydydd parti.

Cookies

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar y wefan hon i ddau bwrpas. Yn gyntaf, rydym y creu ‘session cookie’ ar eich cyfrifiadur fel ein bod yn gallu cadw llygad ar eich basged siopa am gyfnod. Mae’r manylion hyn yn cael eu dileu ar ôl wythnos. Hefyd, os ydych am brynu ar lein, mae ganddoch y dewis i ofyn i ni greu ‘cookie’ arall ar eich cyfrifiadur gyda manylion eich enw, cyfeiriad, ffôn ac ebost. Os byddwch yn dewis y llwybr hwn, yna ni fydd angen i chi ailgyflwyno’r manylion hynny pan fyddwch yn ymweld â’r wefan y tro nesaf. Nid ydym yn cadw manylion eich cerdyn credyd gan nad ydynt yn ein meddiant.

Rydym yn cadw manylion eich archeb ar ein system gyfrifiadurol er mwyn i ni fedru anfon y nwyddau i chi.

Ystadegau

Rydym yn defnyddio analytics Google i greu ystadegau ar ddefnydd y wefan fel ein bod yn gallu ei gwella o dro i dro. Mae gwybodaeth am y dyddiad a’r amser y byddwch wedi ymweld â’r safle, cyfeiriad eich cyfrifiadur, a’r tudalennau yr ydych wedi ymweld â hwy yn cael eu cofnodi gennym a’u trosglwyddo i Google fel eu bod yn sail i ddadansoddiad o ddefnydd y wefan. Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei rhannu gydag unrhyw un arall nac ar gael i Google ei hunan. Dim ond Gwasg Gregynog sydd yn cael mynediad i’r wybodaeth hon.