Ffôn: + 44 07871 145407
english

Llyfrau a phrintiau cain:
cynghanedd celf a chrefft

Crefftwyr ac artistiaid yn defnyddio technegau traddodiadol i greu llyfrau hardd.

Mae'ch basged yn wag

Bwrdd Cyfarwyddwr Gwasg Gregynog


Dr Denis Balsom, Ysgrifennydd y Cwmni

Professor M. Wynn Thomas, Cadeirydd y Bwrdd Golygu

Mr David Campbell

Mr Anthony P Harvey

Dr Glyn Tegai Hughes

Dr Alan Kemp

Mr David G. Lewis

Aelod Bwrdd Corfforol Prifysgol Cymru


Y Bwrdd Golygyddol

Professor M. Wynn Thomas, Cadeirydd

Dr Denis Balsom, Ysgrifennydd y Cwmni

Mr David Campbell

Professor Sioned Davies

Professor Emeritus R. Geraint Gruffydd

Dr Katie Gramich

Dr Glyn Tegai Hughes

Mr Huw Ceiriog Jones

Mr David G. Lewis

Mr Robert Meyrick

Mr Ned Thomas

Dr Brynley F. Roberts