Ffôn: + 44 07871 145407
english

Llyfrau a phrintiau cain:
cynghanedd celf a chrefft

Crefftwyr ac artistiaid yn defnyddio technegau traddodiadol i greu llyfrau hardd.

  • Newyddion

Gwybodaeth diweddar am y Wasg

Mae'ch basged yn wag

Newyddion o Wasg Gregynog


Gwasg Gregynog yn Eisteddfod 2009 (27-07-2009)

Eleni eto bydd Gwasg Gregynog yn parhau â’i threfniant arferol o gael cornel o stondin arddangos Prifysgol Cymru (rhifau 246-248) ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Bala.

Stori llawn