Telephone: + 44 07871 145407
cymraeg

Fine books and prints:
the harmony of art and craft

Craftsmen and artists using traditional techniques to create beautiful books.

Your basket is empty

News from Gwasg Gregynog


Gwasg Gregynog yn Eisteddfod 2009 (27-07-2009)

Eleni eto bydd Gwasg Gregynog yn parhau â’i threfniant arferol o gael cornel o stondin arddangos Prifysgol Cymru (rhifau 246-248) ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Bala.

Am y tro cyntaf yn ei hanes, bydd y Wasg yn llogi stondin yn y Neuadd Arddangos ar y maes yn unswydd ar gyfer gwerthu llyfrau a phrintiau.

Nodwch hefyd ein bod yn cynnal dau achlysur anffurfiol ar faes y Brifwyl eleni, sef lansiad arall i Welsh Time (cyfrol newydd yn arbennig i ddathlu pen blwydd Emyr Humphreys yn 90 oed) ar stondin Prifysgol Cymru, am 12.00 o’r gloch dydd Llun, 3 Awst.

Hefyd byddwn yn cynnal lansiad ein gwefan ddwyieithog newydd a siop ar-lein, www.gwasggregynog.co.uk , eto yn stondin y Brifysgol, dydd Mercher, 5 Awst, am 12.00 o’r gloch.

More news