Ffôn: + 44 07871 145407
english

Llyfrau a phrintiau cain:
cynghanedd celf a chrefft

Crefftwyr ac artistiaid yn defnyddio technegau traddodiadol i greu llyfrau hardd.

  • Traddodiadau Byw

Ein technegau argraffu a’r offer

Mae'ch basged yn wag

Traddodiadau Byw

Y ddawn a’r grefft o argraffu - Dulliau traddodiadol a pheiriannau traddodiadol

Example of the type produced at Gregynog
Cast type
Cliciwch am ddelwedd fwy
Dros gyfnod o bedwar ugain mlynedd ei bodolaeth, mae Gwasg Gregynog wedi defnyddio amryw byd o weisg argraffu. Gwasg law Albion oedd y gyntaf ac fe’i defnyddiwyd i gynhyrchu dau deitl. Ond fe’i disodlwyd yn fuan gan wasg blât Victoria, gwasg a gyrhaeddai’r un safon argraffu ond a wnâi hynny’n gynt. Argraffwyd [ital:Laboratories of the Spirit], llyfr cyntaf y Wasg ail-sefydledig, unwaith eto gan y wasg Albion (trosglwyddwyd y wasg blât Victoria i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn 1954). Argraffwyd y tri llyfr nesaf ar wasg law Soldans Proofmaster hyd nes dychwelwyd y wasg blât Victoria ar fenthyciad parhaol yn 1980, gan sicrhau cynhyrchu cyflymach, ond eto dan oruchwyliaeth ofalus.


The main press at Gregynog, used for most printing since 1986.
Heidelberg Cylinder Press
Cliciwch am ddelwedd fwy
O 1986 ymlaen defnyddiwyd y wasg silindr Heidelberg ac, ac eithrio rhai eitemau bychain, cynhyrchwyd pob llyfr ers hynny ar y wasg hon. Ac eithrio yn achos y cyfrolau teneuaf, oherwydd ystyriaethau ariannol ac amser, tociwyd ar y gwaith cysodi a wneir â llaw. Erbyn hyn defnyddir y system ‘Monotype’ i osod y llyfrau, sef dull o gynhyrchu darnau unigol o deip metal. Defnyddir dau beiriant gwahanol yn y broses hon, sef yr allweddell a’r peiriant castio. Mae’r naill beiriant yn cynhyrchu sbŵl o bapur rhydyllog sy’n peri i’r llall weithredu. Diolch i’r system ‘Mactronic’, fodd bynnag, dilëir camgymeriadau dynol gan fod modd cynhyrchu’r sbŵl yn syth o ddisg yr awdur a’i gastio wedyn yn y dull traddodiadol. Eto i gyd, mae gofyn llygad barcud i oruchwylio’r prosesau hyn, gan fod gan hyd yn oed y system peirianyddol gorau eu diffygion.