Ffôn: + 44 07871 145407
english

Llyfrau a phrintiau cain:
cynghanedd celf a chrefft

Crefftwyr ac artistiaid yn defnyddio technegau traddodiadol i greu llyfrau hardd.

Mae'ch basged yn wag

Delwedd wedi’i chwyddo.

Dalier sylw: ni all delweddau cyfrifiadurol lawn gyfleu answadd a safonau cynhyrchu llyfrau a phrintiau a gynhyrchir gan Wasg Gregynog. Mae’r broses ddigido yn lladd y lliw ac yn anwybyddu manylion, ac effeithir ymhellach ar y delweddau gan yr amrywiaeth mewn sgriniau cyfrifiaduron.

Heidelberg Cylinder Press

Heidelberg Cylinder Press

The main press at Gregynog, used for most printing since 1986