Ffôn: + 44 07871 145407
english

Llyfrau a phrintiau cain:
cynghanedd celf a chrefft

Crefftwyr ac artistiaid yn defnyddio technegau traddodiadol i greu llyfrau hardd.

Mae'ch basged yn wag

Gostyngiadau

Llyfrgelloedd a Cholegau

Mae gostyngiadau ym mhrisiau cyhoeddiadau Gwasg Gregynog ar gael i lyfrgelloedd a cholegau. Cysylltwch â’r Wasg am fwy o fanylion.

Llyfrwerthwyr

Mae gostyngiadau ym mhrisiau cyhoeddiadau Gwasg Gregynog ar gael i lyfrwerthwyr. Cysylltwch â’r Wasg am fwy o fanylion.

Society of Bookbinders and Designer Bookbinders

Un o brif amcanion Gwasg Gregynog yw hyrwyddo a hybu’r safonau uchaf posibl mewn cynhyrchu llyfrau yn y dulliau traddodiadol, ac mae hynny’n cynnwys rhwymo llyfrau, wrth gwrs.

Er mwyn rhoi hwb i hynny, ac yn unol â’i amcanion elusennol, mae Gwasg Gregynog yn noddi Gwobr Rhwymiad Cain Gwasg Gregynog (Gregynog Fine Binding Prize) yng nghynhadledd y Society of Bookbinders.

Eto, Yn unol â’i amcanion elusennol, mae Gwasg Gregynog yn cynnig gostyngiad arbennig, yn unig i aelodau cymdeithasau y Society of Bookbinders a Designer Bookbinders, ar ei holl gyhoeddiadau mewn dalennau rhydd ar gyfer eu rhwymo. Trwy wneud hyn, hydera’r Wasg ei bod y galluogi aelodau’r cymdeithasau hyn i greu llyfrau cain, ac y bydd, yn ei thro, yn fodd i ysbrydoli rhwymiadau o’r safon uchaf.

Cysylltwch â’r Wasg am fwy o fanylion.