Ffôn: + 44 07871 145407
english

Llyfrau a phrintiau cain:
cynghanedd celf a chrefft

Crefftwyr ac artistiaid yn defnyddio technegau traddodiadol i greu llyfrau hardd.

  • Cysylltwch â ni

Ffôn, ebost, cyfeiriad a map

Mae'ch basged yn wag

Cysylltwch â Gwasg Gregynog


Trwy’r post: Gwasg Gregynog,
PO BOX 268
LLANYMYNECH
SY10 1FF
Wales, UK

Tel:[+44] 07871 145407E-bost:holi@gwasg-gregynog.co.ukSut i gyrraedd Gwasg Gregynog

D.S. Ffoniwch neu ebostiwch y wasg ymlaen llaw i wneud apwyntiad i ymweld â hi, os gwelwch yn dda.

O'r Drenewydd:
Dilynwch ffordd yr A483 i’r gogledd i gyfeiriad Y Trallwng am tua tair milltir. Trowch i’r chwith ar y B4389 am Betws Cedewain. Dilynwych y ffordd hon am Dregynon. Mae’r fynedfa i Gregynog yn syth ymlaen ac mae arwydd clir yn dynodi’r lle pan fyddwch wedi cyrraedd Tregynon.

O'r Trallwng:
Dilynwch ffordd yr A483 i’r de am tua pum milltir. Trowch i’r dde am Aberriw ar y B4390. Ym Aberriw trowch i’r chwith wrth westy’r Red Lion a dilynwch y ffordd hon i Fetws Cedewain, lle mae angen troi i’r dde am Dregynon ar y B4389. Mae’r fynedfa i Gregynog yn amlwg pan fyddwch wedi cyrraedd Tregynon.

Gyda thrên: Yn Y Drenewydd y mae’r orsaf rheilffordd agosaf i Gregynog.