Ffôn: + 44 07871 145407
english

Llyfrau a phrintiau cain:
cynghanedd celf a chrefft

Crefftwyr ac artistiaid yn defnyddio technegau traddodiadol i greu llyfrau hardd.

  • Elusen Gwasg Gregynog

Nod ac amcanion yr elusen

Mae'ch basged yn wag

Elusen Gwasg Gregynog

Mae Gwasg Gregynog yn Elusen gofrestredig (Rhif 1090060) sydd a’i phrif uchelgais i gynnal, yng Nghymru, amgueddfa fyw ar gyfer celfyddydau’r llyfr, gan ddefnyddio dulliau lythyrenwasgu metel tawdd traddodiadol i gynhyrchu llyfrau i’r safonau uchaf. I wneud hyn mae’n rhaid i’r Wasg dorri tir newydd: mae gofyn iddi ddarparu gwasanaeth addysgol i ysgolion a sefydliadau addysg drwy ddarlithoedd ac ymweliadau, ac ar yr un pryd hyrwyddo a chefnogi cyfranogaeth mewn, a dealltwriaeth o, gelfyddydau’r llyfr.

Heddiw, yn ychwanegol i’r arian mae Gwasg Gregynog yn ei greu o gynhyrchu llyfrau cain, mae gofyn adnoddau ychwanegol i alluogi iddi gario allan ei nodau ac amcanion, ac er mwyn sicrhau y rhan gwerthfawr ac unigryw hyn o etifeddiaeth ddiwylliannol Cymru.